اطلاعیه کلاس مادرانه (ارائه روشهای نوین فرزند پروری) ویژه خواهران با موضوعات :  طرحواره های ناسازگاری اولیه در فرزند و راه کار جلوگیری از آنها نحوه ابراز محبت و اقسام آن همسان سازی در فرزندان آموزش صبر و خویشتن...

ادامه مطلب ...