جبران معاصی در آن عالم، فرضاً که اهل نجات و عاقبت امرش سعادت باشد کار سهلی نیست. فشارها و زحمت ها و سوختن هایی در دنبال است تا انسان لایق شفاعت شود و مورد رحمت ارحم الراحمین گردد پس ای عزیز! هر چه زودتر دامن به کمر بزن و عزم...

ادامه مطلب ...