شهید مدافع حرم حسن غفاری : خـدایِ من دیگران شاید فڪرڪنند من شهادت را برای بهشت مےخواهم، ولے نه...!! فرازے از وصیت نامه شهید حسن غفاری: خدای من،دیگران شاید فکر کنند من شهادت را برای بهشت می خواهم، ولی نه! ای معبود من! در...

ادامه مطلب ...