گزارش تصویری تجلیل از خدام هیئت با حضور سردار جمیری فرماندهی سپاه الغدیر استان یزد از اعضا مرکز هنرهای رقومی بسیج یزد تقدیر شد . در این تجلیل از دو برادر هیئتی مان آقایان محمد موحدنیا و ابوالفضل حایری که در سال ٩۶ به...

ادامه مطلب ...