نزد اولیاءالله مجرب است که اکثار ذکر شریف «یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت» موجب حیات قلب است. وقتی با خدایت خلوت کن که بدن استراحت کرده باشد و از خستگی به در آمده باشد و در حال امتلاء(پری شکم)و اشتهانباشد. در آن حال با...

ادامه مطلب ...