تاثیر پیشانی‌بند شهید فهمیده روی جوانان مسلمان بوسنیایی  پیراهنهایشان را تکّه تکّه کردندو گفتند: این جملات را روی لباسهای ما هم بنویسید! رهبر انقلاب: یکی از جوانانی که در بوسنی مجاهدت کرده بود، برای من نقل می‌کرد: وقتی...

ادامه مطلب ...