دوره مزاج شناسی با حضور استاد اسماعیلی ازقم جمعه ٢۴ و ٣۱ فروردین ساعت ٩ الی ۱٢ مکان: مهریز خانه امام حسینی مولودآباد تلفن ثبت نام: 09135375768 خواهران 09138584901...

ادامه مطلب ...