آیت الله تهرانی: اگر می خواهید حال خود را هنگام ملاقات حضرت حجّت بدانید ، ببینید در ملاقات با قرآن چه حالی دارید. اگر مشتاق قرآنید ، امیدوار باشید که مشتاق حضرت حجّت هم...

ادامه مطلب ...