گزارش تصویری از فعالیت های تربیتی هیئت فوق برنامه برنامه اردوی نیم روزه ویژه متربیان به گزارش روابط عمومی هیئت در آخرین جمعه سال ٩۶ اردوی نیم روزه ویژه متربیان جدید هیئت با حضور ۵۰ نفر از این دانش آموزان برگزار شد ....

ادامه مطلب ...