گزارش تصویری غرفه
هیات در راهپیمایی ٢٢ بهمن ٩۶
غرفه فرزندان انقلاب

ایستگاه نقاشی
ایستگاه توزیع پرچم و پلاکارد ایستگاه رنگ

روابط عمومی هیئت روضة الشهداء مهریز