تعامل فرهنگی
گزارش تصویری سلسله جشن های اعیاد غدیر تا مباهله
 شب دوم
 ۸ شهریور ۹۷
 حسینیه ام الائمه یزد
دعوت هیئت انصارالزهراء س یزد


هیئت های مذهبی مهریز
هیئت انصارالزهراء س مهریز
هیئت انصارالحیدر ع مهریز
هیئت روضة الشهداء مهریز