گزارش تصویری

 دیدار با امام جمعه و شرکت در جشن عید غدیر در دفتر امام جمعه محترم در روز عید
هیئت روضة الشهداء مهریز