گزارش تصویری
جشن میلاد حضرت زینب

“ویژه خواهران”
سخنرانی، مولودی خوانی

سه شنبه ٣ بهمن ٩۶
خانه امام حسینی مولودآباد