نزد اولیاءالله مجرب است که اکثار ذکر شریف «یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت» موجب حیات قلب است. وقتی با خدایت خلوت کن که بدن استراحت کرده باشد و از خستگی به در آمده باشد و در حال امتلاء(پری شکم)و اشتهانباشد. در آن حال با کمال حضور و مراقبت و ادب خداوند سبحان را بدان ذکر شریف می‌خوانی. عدد ندارد. اختیار مدت با خود جنابعالی است مثلاً حدود بیست دقیقه یا بیشتر و بهتر اینکه کمتر از یک اربعین نباشد، بیشترش چه بهتر

آیت الله حسن زاده آملی