هنوز هم زمان در انتظارلبیک میسوزد…

مراسم فاطمیه اول

 همراه با سخنرانی و عزاداری

جمعه ۱٣ بهمن
همراه با نماز مغرب و عشا

مسجد صاحب الزمان آبشخوار