کلیپ
میهمانی ستاره ها

در اولین شب از مراسم دهه دوم فاطمیه میهمان شهدای گمنام بودیم

کاری از کانون هنر و رسانه شهید آوینی هیئت روضة الشهداء مهریز