قرائت قرآن-قاری نوجوان علی اکبر زاده مهریزی

 

معرفی شهید زارع بیدکی-توسط راوی نوجوان برادر اسماعیلی

 

دعای افتتاح-برادر محمد دهقان

 

سخنرانی-حجت الاسلام انصاری