کربلایی مطهرنیا شب سوم ایام فاطمیه۱۴۳۷(دهه اول)

 

روضه:فتنه ها برپاست برگرد ای عزیز فاطمه-دانلود

 

تک:شبا که مضطر میشی-دانلود(پیشنهادی)

 

واحد:عاقبت از بند غم شد خسته جان فاطمه-دانلود

واحد۲:شامل الطاف بی حد علی گردیده است-دانلود

 

شور:میخوام بیام مدینه-دانلود