aa

وی باوقار و متین بود.صداقت دروجودش موج می زد با بچه های سنگر دوست بود وکارهایش با دیگران متفاوت بود در وجود او شعر و شعور انقلابی به هم آمیخته بود و دگرگونی روحی او از بدو نوجوانی او را سرشار از مسئولیت و شور کرده بود.او از چیزهایی که سفارش به انجام آن می کرد حفظ سنگر نماز جمعه و خواندن دعای کمیل و دعا برای ظهور حضرت مهدی(ع) است.چه بسا که او با همین مقدمات به مرتبه ی والای شهادت رسیده باشد