photo_2016-06-28_02-48-06آشنایی با شهید حسینعلی نصیری

از زمان کودکی علاقه زیادی به فراگیری علوم دینی داشت و در سن ۷ سالگی تمام احکام نماز را می دانست و تمام روزه هایش را می گرفت،بسیار مهربان بود و به پدر و مادر خود احترام می گذاشت و سعی می کرد نماز خود را به جماعت بخواند . او برای تحصیل هر روز با پای پیاده مسافت زیادی را طی میکرد و می گفت نابرده رنج،گنج میسر نمی شود . او درحالی شهید شد که آخرین بار از شهادت خود خبر داشت و می دانست که شهید میشود و در حالی که بعد از شهادتش خانواده اش در انتظار پیکرش بودند سرانجام به آرزویشان نرسیدند و تمامی ذرات وجود فرزندشان به معراج پیوست و او جاوید الاثر ماند .