دومین روز عید غدیر خم
 بین ایتام و نیازمندان تحت پوشش خیریه امام حسن مجتبی ع  هیئت روضة الشهداء مهریز

🔶تشکر از همراهی تمامی عزیزان 🙏🌹