گزارش تصویری
تجلیل از خدام هیئت

با حضور سردار جمیری فرماندهی سپاه الغدیر استان یزد از اعضا مرکز هنرهای رقومی بسیج یزد تقدیر شد .
در این تجلیل از دو برادر هیئتی مان آقایان محمد موحدنیا و ابوالفضل حایری که در سال ٩۶ به عنوان بهترین تدوین گران این مرکز انتخاب شدند توسط سردار جمیری مورد تجلیل قرار گرفتند.

بچه هیأتی موفق

روابط عمومی هیئت روضة الشهداء مهریز