احیا سنت حسنه قربانی در عید سعید قربان
عرض سلام و ادب
خیریه امام حسن مجتبی علیه السلام هیئت روضة الشهداء مهریز در نظر دارد طبق رسم هر ساله برای روز عید قربان، تعدادی گوسفند قربانی کرده و گوشت آن را بین نیازمندان توزیع نماید . لذا کسانی که تمایل دارند تا به هر نحوی در این طرح مشارکت کنند، می توانند با روابط عمومی هیئت با شماره ۰٩۱٣٨۵٨۴٩۰۱ تماس حاصل نمایند .

 ضمنا شماره کارت ۶٣٩۵٩٩۱۱٣٨٩۰٨٢۰٧ بانک قوامین به نام “هیئت روضة الشهداء مهریز” جهت واریز وجوه نقدی قابل استفاده می باشد .

هیئت روضة الشهداء مهریز
خیریه امام حسن مجتبی علیه السلام