برای اجاره دستگاه صوت و باند با شماره ی زیر تماس بگیرید.

۰۹۱۳۲۵۶۳۵۹۰